Księga Powtórzonego Prawa w pigule – streszczenie Willmingtona

Księga Powtórzonego Prawa w skrócie:

Księga ta opisuje trzy ostatnie przemówienia Mojżesza do Izraela, jego pieśń wychwalającą Boga Izraela, jego błogosławieństwa dla dwunastu plemion, jego widok na Ziemię Obiecaną i jego śmierć w wieku 120 lat.

Sedno wprowadzenia:

KSIĘGA TA JEST SZCZEGÓLNIE KOCHANA PRZEZ ZBAWICIELA I SZCZEGÓLNIE NIENAWIDZONA PRZEZ DIABŁA!
Jest kilka powodów, dla których Szatan tak bardzo jej nienawidzi. Po pierwsze, nasz Pan rozpoczął swoją posługę, cytując trzykrotnie Księgę Powtórzonego Prawa, aby skutecznie odeprzeć trzy podłe pokusy diabła.

 • Pokusa nr 1: porównaj Mateusza 4:4 z Powtórzonego Prawa 8:3
 • Pokusa nr 2: porównaj Mateusza 4:7 z Powtórzonego Prawa 6:16
 • Pokusa nr 3: Porównaj Mateusza 4:10 z Powtórzonego Prawa 6:13

Innym aspektem księgi wywołującym szatańską nienawiść jest to, że Księga Powtórzonego Prawa ustępuje tylko Izajaszowi w swoim majestatycznym opisie zarówno Osoby, jak i planu Boga.

Fakty odnoszące się do autora Księgi Kapłańskiej:
 1. Kto? 🠖 Mojżesz. Był młodszym bratem Aarona i Miriam (II Ks. Mojżeszowa 6:20/IV Ks. Mojżeszowa 26:59), który wyprowadził lud izraelski z niewoli egipskiej (II Ks. Mojżeszowa 5-14) i dał im Boże Prawo na górze Synaj (II Ks. Mojżeszowa 20).
 2. Co? 🠖 Księgi: Rodzaju, Wyjścia, Kapłańska, Liczb, Powtórzonego Prawa.
 3. Kiedy i gdzie? 🠖 1405 r. przed Chrystusem, od wschodniego brzegu rzeki Jordan w Moabie.
 4. Dlaczego? 🠖 Przegląd Prawa dla tego pokolenia, które ma wejść do Kanaanu.
 5. Dla kogo? 🠖 W szczególności dla Izraela, ale też dla ogółu wierzących.
Najważniejsze wydarzenia:
 1. Początek pierwszego przemówienia Mojżesza (1-4)
 2. Początek drugiego przemówienia Mojżesza (5-26)
 3. Początek trzeciego przemówienia Mojżesza (27-30)
 4. Przekazanie władzy Mojżesza do Jozuego
 5. Pieśń Mojżesza
 6. Błogosławieństwo Mojżesza dla 12 plemion i zakończenie Pięcioksięgu
 7. Śmierć Mojżesza
Kluczowe postacie:
 1. Mojżesz 🠖 prawodawca Izraela
 2. Jozue 🠖 następca Mojżesza
Kluczowe miejsca:
 1. Pisgah Peak na górze Nebo: gdzie Mojżesz oglądał Ziemię Obiecaną i umarł
Unikalne cechy:
 1. W dwóch rozdziałach Mojżesz podsumowuje Boską osobę i plan dla Izraela.
  – Osoba Boga: „Słuchaj, Izraelu: Pan jest naszym Bogiem, Panem jedynym” (6:4).
  – Boży plan: służba Izraela Bogu.
  a) Izrael miał kochać Boga: „I będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą i całą swoją mocą” (6:5).
  b) Mieli kochać Słowo Boże: „A te słowa, które ja ci dziś nakazuję, będą w twoim sercu. I będziesz ich pilnie nauczał swoich dzieci i będziesz o nich mówił, gdy będziesz siedział w swoim domu, i gdy idziesz drogą, gdy się kładziesz i gdy wstajesz. I przywiążesz je jako znak na twojej ręce, a będą jak przepaska między twoimi oczami. Napiszesz je na odrzwiach domu twego i na bramach twoich” (6:6-9).
  – Posługa Boga wobec Izraela: „I wyprowadził nas stamtąd, aby nas wprowadzić, aby dać nam ziemię, którą przysiągł naszym ojcom” (6:23). W następnym rozdziale Bóg wyjaśnia powód swojej łaskawej służby dla Izraela. „Pan nie złożył na was swojej miłości ani nie wybrał was, ponieważ byliście liczniejsi niż jakikolwiek lud; Byliście bowiem najmniejsi ze wszystkich ludzi, ale ponieważ Pan umiłował was i dotrzymał przysięgi, którą przysiągł waszym ojcom, wyprowadził was Pan potężną ręką i odkupił was z domu niewolnikami z ręki faraona, króla Egiptu” (7:7-8).
 2. Księga Powtórzonego Prawa była jedną z pierwszych ksiąg, które zostały zaatakowane pod przykrywką wyższej krytyki pod koniec XIX wieku.
 3. Księga Powtórzonego Prawa to znacznie więcej niż zwykłe powtórzenie Prawa Mojżeszowego. Jest to raczej próba i przypomnienie tego Prawa, ponieważ wielu młodszych Izraelitów nigdy go wcześniej nie słyszało, ponieważ urodzili się przed czasem góry Synaj. W podsumowaniu:
  – W Księdze Rodzaju czytamy o wyborze Izraela,
  – W Exodusie o jego odkupieniu,
  – W Księdze Kapłańskiej o jego uświęceniu,
  – W Księdze Liczb o jego kierunku,
  – W Księdze Powtórzonego Prawa o jego poleceniach.
 4. Innym ważnym tematem w Księdze Powtórzonego Prawa jest znaczenie przywiązywane do Słowa Bożego (zob. 4:1-2, 7, 9; 6:7-9; 11:18-21; 27:1-4; 30:11-14; 31:11-12; 32:46-47).
 5. Księga Powtórzonego Prawa zawiera drugie z dwóch ważnych przymierzy warunkowych w Biblii, które Bóg dał człowiekowi. Pierwszym był Eden, który obiecywał Adamowi płodność za posłuszeństwo i śmierć za nieposłuszeństwo (Rdz 1:26-31; 2:15-17). Drugim było Przymierze Palestyńskie, które obiecywało Izraelowi stały status w kraju za posłuszeństwo i niewolę za nieposłuszeństwo (Pwt 28:1-30).
 6. Księga Powtórzonego Prawa wymienia cztery kluczowe proroctwa:
  – zwycięskie wejście Izraela pod rządami Jozuego do Kanaanu (7:2; 9:1-3; 31:3, 5)
  – grzech Izraela na ziemi (31:16-18, 20, 29)
  – wygnanie z kraju (4:26-28; 7:4; 8:19-20; 28:36, 41, 49-50, 53, 64)
  – powrót Izraela do kraju (4:29; 30:1-3, 10)
 7. Ta księga zawiera pieśń, którą może być śpiewana podczas Wielkiego Ucisku. (Porównaj Pwt. 31:30-32:45 z Obj. 15:3-4).
 8. Czytamy tu również o pierwszej oficjalnej obietnicy Boga dotyczącej zapewnienia królom panowania nad Izraelem (17:14-20). Co więcej, w następnym rozdziale (18:15-19) podana jest pierwsza przepowiednia proroczej służby Chrystusa. Wcześniej wspominano zarówno o jego królowaniu (Rdz 49:10), jak i kapłaństwie (Rdz 14:18-20).
 9. Trzy słowa: „robić”, „zachować” i „obserwować” znajdują się 177 razy w Księdze Powtórzonego Prawa. Mojżesz, podobnie jak Jakub, pragnął, aby Izrael: „odrzucił wszelką nieczystość i nadmiar pychy, a przyjmij z pokorą wszczepione słowo, które może zbawić wasze dusze. Ale bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie” (Jakuba 1:21-22).
 10. Księga Powtórzonego Prawa mówi nam, jaka pierwsza część Biblii została ukończona i gdzie była przechowywana (31:9, 24-26).
 11. Stanowi zapis jedynego pogrzebu przeprowadzonego przez samego Boga (34:5, 6).
 12. Księga Powtórzonego Prawa mówi w istocie do Izraela: spójrz wstecz, spójrz wgłąb, spójrz w górę, spójrz przed siebie i uważaj (abyś nie zgrzeszył)!
 13. Księga kończy się drugim z dwóch wielkich proroczych błogosławieństw dla każdego z 12 plemion Izraela. (Porównaj Gen. 49 z Pwt. 33.).
Tytuły i typy Jezusa:
 1. Wielki Prorok (18:15-19). Zobacz także Jn. 1:21, 25.
 2. Skała Sprawiedliwości (32:4)
 3. Skała zbawienia (32:15)
 4. Orzeł (32:11). Zobacz także Mt 23:37.

Źródło: biblehub.com
Autor oryginału: Dr. H. L. Willmington

Reklama

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: