Księga Wyjścia w pigule – streszczenie Willmingtona

Księga Wyjścia w skrócie:

Księga ta opisuje Izrael pod straszną niewolą egipską, jego ponadnaturalne wyswobodzenie przez Boga, podróż pod przewodnictwem Mojżesza, od Morza Czerwonego do bazy przy górze Synaj, nadania Prawa, straszny grzech czczenia złotego cielca oraz ukończenie Przybytku.

Sedno wprowadzenia:

JAKIE TO DZIWNE, ŻE BÓG WYBRAŁ ŻYDÓW!
HISTORIA TEGO, JAK ICH WYBRAŁ, CHRONIŁ I PROWADZIŁ!

Fakty odnoszące się do autora Księgi Wyjścia:
 1. Kto? 🠖 Mojżesz. Był młodszym bratem Aarona i Miriam (II Ks. Mojżeszowa 6:20/IV Ks. Mojżeszowa 26:59), który wyprowadził lud izraelski z niewoli egipskiej (II Ks. Mojżeszowa 5-14) i dał im Boże Prawo na górze Synaj (II Ks. Mojżeszowa 20)
 2. Co? 🠖 Księgi: Rodzaju, Wyjścia, Kapłańska, Liczb, Powtórzonego Prawa.
 3. Kiedy i gdzie? 🠖 1405 r. przed Chrystusem, od wschodniego brzegu rzeki Jordan w Moabie.
 4. Dlaczego? 🠖 Ponadnaturalne wyswobodzenie Izraela z niewoli egipskiej.
 5. Dla kogo? 🠖 W szczególności dla Izraela, ale też dla ogółu wierzących.
Najważniejsze wydarzenia:
 1. Ujarzmienie Izraelitów w Egipcie
 2. Narodziny Mojżesza
 3. Powołanie Mojżesza
 4. Początek dziesięciu plag
 5. Ostateczne plagi (śmierć pierworodnych) i ustanowienie Paschy
 6. Pojawienie się słupa obłoku i słupa ognia
 7. Przejście przez Morze Czerwone
 8. Spuszczenie manny i ustanowienie Sabatu
 9. Woda tryskająca ze skały i pieśń Mojżesza
 10. Nadanie dziesięciu przykazań
 11. Boże polecenie zbudowania Przybytku
 12. Oddawanie czci złotemu cielcowi
 13. Mojżesz widzi Bożą chwałę
 14. Ukończenie Przybytku
Kluczowe postacie:
 1. Faraon 🠖 dokonał próby zamordowania wszystkich urodzonych chłopców
 2. Mojżesz 🠖 prawodawca Izraela
 3. Miriam 🠖 starsza siostra Mojżesza
 4. Córka faraona 🠖 uratowała i wychowała Mojżesza
 5. Jetro (zwany też Reuel) 🠖 teść Mojżesza
 6. Sypora 🠖 żona Mojżesza
 7. Gerszom, Eliezer 🠖 synowie Mojżesza
 8. Aaron 🠖 starszy brat Mojżesza i pierwszy arcykapłan Izraela
 9. Jozue 🠖 wielki przywódca wojskowy pod rządami Mojżesza
 10. Chur 🠖 mąż Miriam, szwagier Mojżesza
Kluczowe miejsca:
 1. Ziemia Midianitów 🠖 miejsce, w którym Mojżesz znalazł schronienie po ucieczce z Egiptu
 2. Studia w Midianie 🠖 tu Mojżesz poznał swoją przyszłą żonę, Syporę
 3. Góra Horeb (Synaj) 🠖 tu Bóg przemówił do Mojżesza pod postacią palącego się krzewu
 4. Rzeka Nil 🠖 egipska rzeka, która zamienia się w krew przez Mojżesza i Aarona
 5. Morze Czerwone 🠖 zbiornik wodny, którego wody rozstąpiły się przez Boga, by ocalić swój lud przed armią egipską
 6. Mara 🠖 miejsce, w którym Bóg oczyścił gorzką wodę do picia Izraelitom
 7. Elim 🠖 miejsce, w którym Izrael znalazł 12 źródeł i 70 palm
 8. Refidim 🠖 miejsce niedaleko góry Synaj, gdzie Mojżesz uderzył w skałę i zdobył wodę dla spragnionych Izraelitów. To również miejsce zwycięstwa Jozuego nad Amalekitami
 9. Góra Synaj 🠖 miejsce, w którym Bóg dał Izraelowi Prawo oraz plan budowy Przybytku
 10. Baza przy górze Synaj 🠖 miejsce stworzenia złotego cielca, zbudowania Przybytku oraz utworzenia pierwszego spisu ludności
Unikalne cechy:
 • Z możliwym wyjątkiem jakim jest Księga Objawienia, Księga Wyjścia ma więcej zapisów cudów niż jakakolwiek inna księga Biblii. Nie licząc 10 plag, jest jeszcze 18 konkretnych, ponadnaturalnych działań:

Boskie cuda:
– płonący krzew (3:2)
– laska zmieniająca się w węża (4:3)
– wąż zmieniający się w laskę (4:4)
– ręka pokryta trądem (4:6)
– pokryta trądem ręka staje się zdrowa (4:7)
– laska zmieniająca się drugi raz w węża (7:10)
– laska Aarona połyka węże Egipcjan (7:12)
– słup obłoku i słup ognia (13:21)
– przejście przez Morze Czerwone (14:21-22)
– wody w Mara stają się słodkie (15:25)
– zesłanie manny (16:14)
– woda ze skały (17:6)
– góra Synaj w ogniu (19:18-19)
– napisanie palcem 10 przykazań przez Boga (31:18)
– promieniejąca twarz Mojżesza (34:29)

szatańskie cuda:
– laski zamieniające się w węże (7:11)
– woda zmieniająca się w krew (7:22)
– pojawienie się żab (8:11)

 • W rzeczywistości, największy cud ST (oprócz samego Stworzenia i Potopu) jest w Księdze Wyjścia – przejście przez Morze Czerwone (14).
 • Najważniejszym budynkiem jaki został kiedykolwiek skonstruowany był ten z Księgi Wyjścia (40).
 • Było to dokonane dla zapewnienia przebaczenia Izraelowi, w następstwie do ich pierwszego, narodowego grzechu, tj. oddawania chrzci złotemu cielcowi (32).
 • Inne początki w Księdze Exodus: (1) pierwsze odniesienie do Mojżesza i Jozuego (2:10; 17:9); (2) pierwsze odniesienie do Boga jako ‚Jestem, który jestem’ (3:13) oraz Jehovah-NISSI (17:15); (3) ustanowienie Paschy i jego pierwszego przestrzegania (12); (4) Pierwsze pojawienie się słupa obłoku i słupa ognia (13:21, 22); (5) pierwsza pieśń Biblii (15:1-21); (6) ustanowienie Sabatu.
 • Najważniejsze i najbardziej doniosłe 10 przykazań nadane kiedykolwiek ludzkości (20:1-17).
 • Pierwszy raz w historii ludzkości, Bóg pozwala człowiekowi ujrzeć cienie Jego chwały, wszystkie dokładnie zapisane w Księdze Exodus. Dostrzegalne na pustyni (3:2-6), na górze ((19:16-19; 24:9-10; 33:18-23; 34:4-8; 29-35) i w Przybytku (40:34-38).
 • Dwa pierwsze oficjalne antysemickie prześladowania przeciw Izraelowi przez inne państwo pojawiają się w Księdze Wyjścia. Narodem tym jest Egipt: (1) pierwsze prześladowanie – próba zamordowania wszystkich narodzonych chłopców (rozdział 1); (2) próba mordu całego narodu izraelskiego na pustyni Synajskiej (rozdział 14).
 • Zasadniczo, Księga Rodzaju jest izraelską Kartą Praw, deklaracją niepodległości i Konstytucją. To początek jego kalendarza religijnego (12:2).
 • Exodus rejestruje początek długiego przemarszu Izraela w kierunku Kanaanu. Bogu zajęło tylko jedną noc, by wyprowadzić swój lud z Egiptu, ale około 40 lat, by wyprowadzić Egipt z Jego ludu.
 • W Piśmie Świętym występują cztery kluczowe okresy, którym towarzyszył ogrom cudów. Księga Wyjścia opisuje początek pierwszego z tych okresów – dokonany za dni Mojżesza i Jozuego.
Porównanie z innymi księgami Biblii:
 1. Księga Kapłańska (III Księga Mojżeszowa)
  Exodus pokazuje jak Bóg wyprowadza swój lud z Egiptu. Leviticus pokazuje jak próbuje wyprowadzić Egipt z serca swoich ludzi. Exodus odnosi się do Księgi Kapłańskiej, podobnie jak Ewangelie odnoszą się do Listów Apostolskich w Nowym Testamencie:
  (1) Exodus, Ewangelie: manifestacja baranka paschalnego; Leviticus, Listy Apostolskie: nasze zwracanie się do Boga,
  (2) Exodus, Ewangelie: zbliżenie się Boga do nas; Leviticus, Listy Apostolskie: nasze zbliżenie się do Boga.
 2. W II Księdze Mojżeszowej Bóg jest Wybawcą, w III Księdze Mojżeszowej jest Uświęcicielem.
 3. W Exodus przemawia z Synaju, w Leviticus przemawia ze Świątyni.
 4. Księga Wyjścia przedstawia zakwas jako jedno z dwóch wielkich symboli grzechu Starego Testamentu (12:15-20), Księga Kapłańska przedstawia drugi symbol – trąd (Lev. 13-14).
Tytuły i typy Jezusa:
 1. Anioł Pański (3:2)
 2. Jestem, który jestem (3:14)
 3. Baranek paschalny (12:3), zob. również 1 List do Koryntian 5:7
 4. Manna (16:14, 15), zob. również Ewangelię Jana 6:48-51
 5. Skała w Refidim (17:1-6), zob. również 1 List do Koryntian 10:4
 6. Bóg Izraela (24:10)
 7. Świecznik (37:17), zob. również Ewangelię Jana 1:4-9; 9:5
 8. Tron Boży (25:17), zobacz także 1 List Jana 2:2
 9. Ołtarz z brązu (38:1), zob. także List do Hebrajczyków 13:10-12
 10. Kadź miedziana (38:8), zob. także I List Jana 1:9

Źródło: biblehub.com
Autor oryginału: Dr. H. L. Willmington

Oto drugi wpis z serii tłumaczeń streszczeń ksiąg biblijnych autorstwa Dr. H. L. Willmingtona. Mam nadzieję, że pozwolą Wam usystematyzować swoją wiedzę z tej Księgi, a może nawet pozwolą dowiedzieć się czegoś nowego? 🙂 Dajcie znać co sądzicie.

Z Bogiem zostańcie, pa!

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: